LANDSHAPE

 1. Design competition for landscape design in area between Lauči grand-stone and Vārzas guard station. Grand Prix.

  Graphics 'n' design: Līga Liepniece, Ģirts Runis

  Graphics 'n' design: Līga Liepniece, Ģirts Runis

  • 1

   Graphics 'n' design: Līga Liepniece, Ģirts Runis

  • 2

   Graphics 'n' design: Līga Liepniece, Ģirts Runis

  • 3

   Graphics 'n' design: Līga Liepniece, Ģirts Runis

  Competition area stretches 2 km along the white, fine sand beach from Lauči grand-stone till Vārzas beach proposed guard station (In Skulte municipality). There are tree possible entrance points for public in this area: Lauči grand-stone (culture/nature heritage site); Vārzas beach entrance (land owned by municipality) and a small piece of land in between. Main areas of focus are Lauči grand-stone and Vārzas beach guard station. Proposal suggests general amenities for more convenient beach experience (such as wooden pathways, benches, rubbish bins, changing rooms, bicycle stands etc.). To emphasize Lauči grand-stone culture/nature heritage importance landscape design proposal is to frame (Instagramize) two main focal points – one looking from Lil' Lauči stone and other looking from Grand Lauči stone. A neat proposal for area is to create milestones along the route from heritage site till guard station as a landmarks for beach pedestrians, runners etc.

  Overall design stresses the importance of the pleasures that are provided by Gulf of Riga (fine sand beach, sunsets, lowsalt and calm sea etc.). Everything else should serve and enhance the bigness of natural qualities this site holds.

   


 2. Teritorijas labiekārtojuma priekšlikums, Bulduru prospektā, Jūrmalā

  autori: Ģirts Runis grafiskais noformējums: Līga Liepniece

  autori: Ģirts Runis grafiskais noformējums: Līga Liepniece

  Teritorijas labiekārtojuma priekšlikuma uzdevums ir respektēt, integrēt un pilnveidot iepriekš izstrādāto labiekārtojuma priekšlikumu atpūtas kompleksa teritorijai, kā arī 4. līnijas posmam.


 3. Teritorijas labiekārtojuma mets, Daugavgrīvas ielā, Rīgā

  autori: Ģirts Runis grafiskais noformējums: Līga Liepniece

  autori: Ģirts Runis grafiskais noformējums: Līga Liepniece

  Teritorijas labiekārtojuma meta sastāvā ir piedāvājums intensīvas publiskās telpas labiekārtošana multifunkcionāla kompleksa pieguļošā teritorija, daudzfunkcinālu koka ēku teritorijas labiekārtošana, pilsētas parka labiekārtojums, skolas pagalma labiekārtošana.


 4. metu konkurss priežu mežam "takas", Berģos

  Sajūtu karte. Rudens.

  Sajūtu karte. Rudens.

  • 1

   Sajūtu karte. Rudens.

  • 2

   Sajūtu karte. Pavasaris.

  • 3

   Sajūtu karte. Ziema.

  • 4

   Sajūtu karte. Vasara.

  • 5

   Plāns

  Priežu mežA „TAKAS” Berģu ciema iedzīvotāju atpūtai. Meta priekšlikums "Elpa".

   

  Visa pamatā ir ELPA. Ar ELPAs ievilkšanu sākas dzīvība. ELPAs nozīmei mūsu katra dzīvē ir izšķiroša loma. Priežu meža takas veidotas, lai gan vietējie, gan viesi varētu izkopt un attīstīt elpošanas prasmes.

   

  Diference starp mierīgu, nosvērtu, dziļu un strauju, spēcīgu, enerģisku elpu ir meta priekšlikuma pamatā. Priežu mežā piedāvāts izveidot divus elpošanas maršrutus - straujai un aktīvai ELPAi (2 km); mierīgai un nosvērtai ELPAi (1 km). Šie maršruti savienoti savā starpā un ar ieejām taku mežā ELPA, kas izvietotas nozīmīgākajos esošajos un perspektīvajos satiksmes mezglos. Maršrutos un taku krustpunktos veidotas dažādu interaktīvu fizisku un garīgu nodarbību punkti (vingrojumu paraugi, deju soļi uz seguma u.c.), kā arī labiekārtojuma elementi.

   


Built with Berta.me